For the English version, scroll down.

 

Početkom studenog naša je Mreža održala svoju 19. Nacionalnu platformu i to u najlipšem gradu na svitu - Splitu. Iako nas je u Splitu dočekala siva i kišna atmosfera, ona nikako nije mogla umanjiti ili pokvariti uzbuđenje koje se osjećalo u zraku, kao ni avanturu u koju smo se upustili.

Petak smo započeli s lijepim riječima našeg internacionalnog Predsjednika Juana Rayona Gonzalesa te se nakon toga upustili u svijet pravila našeg Predsjedavajućeg tima predvođenog Alumni članom Filipom Cirkvenčićem. Ostatak dana ispunili smo izvještajima sekcija te našeg Nacionalnog odbora i Vijeća Vanjskih suradnika Nacionalnog odbora koji nisu nikako htjeli zatajiti uzbuđenje oko svega onoga što su do sad napravili te sve ono što im dolazi. Ove su godine lokalni volonteri bili posebno zaneseni, može se reći jer su teme bile zanimljive, ali prije će biti da je uzbuđenost bila na razini zbog same mogućnosti sudjelovanja uživo nakon godinu dana virtualnih platformi. Postavljala su se mnoga pitanja te je zainteresiranost za određene teme, poput partnerstava, financija, AMPEU-a, Croatian Erasmus Tripa i slično bila zaista velika te čak potakla mnoge rasprave. Prvi smo dan zaokružili karaokama i kuglanjem, a nakon toga slijedio je jedan bonding session u hostelu gdje su volonteri iz različitih lokalnih podružnica pomagali našem Nacionalnom odboru spremiti radionice za idući dan.

Kako to nažalost biva na ovakvim događajima u vrijeme pandemije, postojali su neki zastoji, no ništa što naši snažni i sposobni volonteri ne mogu podnijeti! Subota je protekla u istraživanju internacionalnih evenata koje ESN nudi, a koje su u zadnjih nekoliko mjeseci naši volonteri posjetili, na Infomarketu. Pričalo se tu o Communication Summitu, NETx-u, ErasmusJobs-u, General Assemblyju itd. Nakon toga naš je Predsjedavajući tim pripremio jednu diskusiju posebno za Nacionalni odbor i Lokalne odbore da se upoznaju te razgovaraju o svojim iskustvima vođenja lokalnih udruga, problemima na koje nailaze, ali i dobrim praksama koje prakticiraju sa svojim članovima. Ovo je za mnoge bio vrlo značajan dio platforme jer su imali priliku povezati se sa svojim kolegama te vidjeti koliko su lokalne podružnice slične, odnosno različite te kako jedni drugima pomoći i surađivati. Ovu smo divnu subotu zaokružili kratkim tečajem salse i bachate te druženje nastavili u hostelu.

Nedjelja je bila posvećena manjim zajednicama unutar ESN-a Hrvatska. Svaki je član Nacionalnog odbora na svoj poseban način sjeo sa svojim komplementarnim pozicijama na lokalnoj razini, raspravio glavne postavke svoje pozicije, prilike i probleme koji se s istom pojavljuju te stavio naglasak na međusobnu suradnju.

Nedjelja nas je, za razliku od dva prethodna dana, počastila suncem i toplinom što je dodatno pojačalo inspiriranu i motiviranu atmosferu koja je stvorena među lokalnim podružnicama i njihovim volonterima. Bez obzira na očekivanja, bilo je ovo jedno zanimljivo iskustvo koje je prvenstveno pomoglo približiti naše lokalne podružnice u Hrvatskoj s nacionalnom razinom, a osim toga potaknuti ambiciozne planove i ideje koje će se, nadamo se, i realizirati.

 

Napisala: Karla Birkić (Predsjednica ESN-a Zagreb)

Lektorirala: Lina Mohorić (Predstavnica za odnose s javnošću ESN-a Hrvatska)

 

19th National Assembly: Expectations, wishes, and greetings

 

At the beginning of November, our Network held its 19th National Assembly in the most beautiful city in the world - Split. Even though the atmosphere in Split was gray and rainy, it certainly didn’t diminish or ruin the excitement that was in the air, as well as the adventure we got ourselves in.

We started our Friday with some kind words from our international President Juan Rayon Gonzales after which we explored the world of rules set by our Chairing Team led by the Alumni member Filip Cirkvenčić. The rest of the day was filled with reports from our local associations and our National Board and Board Support who certainly didn’t want to hide the excitement about everything they have done so far and everything that is coming their way. This year, the local volunteers were especially carried away, you could say it was because of the interesting topics but the real answer to this would probably lie in the excitement about the possibility of a physical Assembly for the first time after one year. Many questions were asked, and interest in specific topics - such as partnerships, finances, National Agency, and Croatian Erasmus Trip - was so high it brought up a lot of interesting discussions. We finished off our first day with some karaoke and bowling after which there was a bonding session with our National Board while helping them finish their workshops for the next two days.

Unfortunately, as these things tend to happen during a pandemic, we had a little bit of a slowdown, but nothing our brave and strong volunteers couldn’t handle! Saturday passed by in exploring international events that ESN offers and that were visited by many of our volunteers this year. We talked about Community Meetings, General Assemblies, ErasmusJobs etc. After that, our Chairing Team prepared a discussion especially for the National Board and Local Boards where they could meet and talk about their experiences of leading an organisation and problems they confront but also some nice practises. This was for many a very important part of the Assembly because the Local Boards had a chance to connect with their colleagues and see how different or rather how similar the sections are. We closed off this lovely Saturday with a salsa and bachata course.

Sunday was dedicated to communities in ESN Croatia. Each of the members of the National Board sat down with their community members and discussed the most important settings of their position, opportunities that are ahead, but also problems that can be seen. In these little bonding sessions, emphasis was put on mutual cooperation and help.

Sunday greeted us kindly with warmth and sunny weather which additionally amplified an inspiring and motivating atmosphere that was created among sections. Regardless of the expectations each person had, this was an interesting experience that primarily helped our local associations and their volunteers in Croatia to come together with our volunteers on the national level and besides that, helped inspire some ambitious plans and ideas that will hopefully be realised.

 

Written by: Karla Birkić (President of ESN Zagreb)

Proofread by: Lina Mohorić (Communication Manager of ESN Croatia)