ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Organizatori i voditelji zbirke osobnih podataka nagradnog natječaja “Green Erasmus Moments“ (u nastavku “Nagradni natječaj”) su Erasmus studentska mreža Hrvatska, Istarska 5, 31000 Osijek, OIB: 86515858833 i Agencija za mobilnost i programe EU, Frankopanska 26, 10000 Zagreb, OIB: 25385906011 (u daljnjem tekstu: Organizatori).

Cilj ovog natječaja je promidžba programa Erasmus+, odnosno promidžba studentske mobilnosti u okviru programa Erasmus+.

 

ČLANAK 2: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 1. 2. 2022. do 31. 5. 2022. godine do 23:59 (krajnji rok za podnošenje prijave) na Facebook, Instagram i TikTok privatnim profilima (koji zbog potrebe natječaja moraju biti otvoreni) sudionika nagradnog natječaja. Organizator zadržava pravo izmjene, dopune i poništenja Natječaja.

 

ČLANAK 3: NAGRADE KOJE UTVRĐUJU ORGANIZATORI

Nagradnim natječajem bit će nagrađena tri sudionika temeljem odredaba ovih Pravila, a nagrade su kako slijedi:

1. nagrada: 1 x električni romobil

2. nagrada: 1 x poklon bon iskoristiv u prodajnim mjestima trgovine Iglu Šport u iznosu od 1000 HRK (riječima: tisućukunainulalipa)

3. nagrada: 1 x poklon paket promotivnih materijala Agencije za mobilnost i programe Europske unije

 

ČLANAK 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju svi sadašnji i bivši Erasmus+ studenti, tj. hrvatski državljani koje su trenutno na mobilnosti u okviru programa Erasmus+ (aktivnost studij ili stručna praksa) ili su bili tijekom studija u inozemstvu na mobilnosti (aktivnost studij ili stručna praksa) u sklopu programa Erasmus+, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici). Prijave se podnose individualno. 

 

ČLANAK 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudjelovati u nagradnom natječaju možete ako na privatnom profilu na idućim društvenim mrežama – Facebook, Instagram i TikTok - objavite fotografiju ili video iz razdoblja mobilnosti u okviru programa Erasmus+ studij ili stručna praksa. Fotografija/video mora biti javno podijeljen/a, a uz nju/njega moraju biti navedeni  država, mjesto/grad i datum nastanka fotografije/videa, dodan #FotoVideoNatječaj, #GreenErasmusMoments i #ESNcroatia te je potrebno označiti Erasmus studentsku mrežu Hrvatska (Facebook: “Erasmus Student Network Croatia”; Instagram i TikTok: “@esncroatia”) i Agenciju za mobilnost i programe Europske unije (Facebook: “Agencija za mobilnost i programe Europske unije”; Instagram: “@ampeu.hr”). Sudionici trebaju uz fotografiju/video objaviti kraći tekst o svom iskustvu na mobilnosti u okviru programa Erasmus+. Tema ovogodišnjeg natječaja je „zeleni Erasmus+“ budući da je to jedna od tri glavna fokusa novog Erasmus+ programa 2021. - 2027. pa u obzir dolaze fotografije/videa  koji dočaravaju situacije “zelenih” aktivnosti i navika tijekom mobilnosti.

Sudionik prijavom na ovaj Natječaj potvrđuje da je isključivi autor fotografije/videa, odnosno da nad njima ne postoje autorska ili druga prava druge fizičke ili pravne osobe. Ako dođe do eventualnog kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za ovo kršenje snosi Sudionik koji je poslao sporni sadržaj.

Sudionik Natječaja prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži pohrane i koriste isključivo u svrhu  promidžbenih aktivnosti Organizatora u skladu sa standardima koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Sudjelovanje u natječaju podrazumijeva izravno prihvaćanje Pravila.

Prijavom na Nagradni natječaj sudionici daju svoju privolu da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka može koristiti i obrađivati podatke u svrhu provođenja Natječaja. Organizator aplikacije u kojoj se provodi Natječaj rukovat će podacima prema standardima koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Podnošenje podataka za ovaj Nagradni natječaj je dobrovoljno. U slučaju da Sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama.

Sudionici u okviru ovog Nagradnog natječaja izričito su suglasni i daju svoju privolu da Organizatori mogu koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u člancima i reportažama bez ikakvih naknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima Natječaja. Organizatori će prilikom svakog korištenja fotografije/videa u promidžbene nekomercijalne svrhe navoditi ime i prezime autora fotografije/videa. 

Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.

 

ČLANAK 6: ODABIR DOBITNIKA

Troje (3) Sudionika bit će nagrađena. Imena i prezimena dobitnika bit će objavljena na mrežnim i društvenim stranicama Organizatora.

Fotografije i videa će se ocjenjivati prema sljedećim kriterijima:

  • kreativnost i originalnost
  • povezanost s temom natječaja
  • kvaliteta sadržaja. 

Dobitnik koji u roku 48 sati ne dostavi podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a Organizatori se obvezuju proglasiti novog dobitnika.

 

ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA

Organizatori zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

  • sudionik krši ova Pravila
  • sudionik djeluje protivno pravilima platforme Facebook, Instagram ili TikTok.

Organizatori također zadržavaju pravo iz natjecanja eliminirati, odnosno s navedenih stranica brisati sve fotografije/videa koje na bilo koji način krše prava i propise RH ili međunarodnog prava, te sadržaje koji imaju uznemiravajući, neugodan, seksualno eksplicitan, nepristojan, klevetnički ili bilo kakav drugi neprihvatljiv ili zakonski nedopušten sadržaj. 

 

ČLANAK 8: PROMIDŽBA

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju svi Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natječaja te ujedno daju privolu da se sve prijavljene fotografije/videa te imena i prezimena prijavitelja mogu od strane Organizatora vremenski i teritorijalno neograničeno objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Sudjelovanje u ovom Nagradnom natječaju podrazumijeva prihvaćanje objave i korištenje svih fotografija/videa i informacija o svim pristiglim fotografijama/videima u promidžbene nekomercijalne svrhe. Organizatori Nagradnog natječaja zadržavaju pravo upotrebe fotografija/videa u cjelovitom ili djelomičnom obliku u promidžbene svrhe, bez isplaćivanja posebne naknade prijavitelju, te uz obavezno navođenje autora fotografije/videa uz samu fotografiju/video na primjeren način.

 

ČLANAK 9: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natječaju. 

 

ČLANAK 10: RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovog Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

 

ČLANAK 11: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizatori obrađuju njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Nagradnom natječaju.

Organizatori jamče zaštitu osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Organizatori će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama), za statističku obradu podataka te po potrebi za kasniju promidžbu.

Organizatori se obvezuju da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili su Organizatori obvezni iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.

Sudionici Nagradnog natječaja imaju pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nakon čega će se osobni podaci brisati iz baze osobnih podataka.

 

ČLANAK 12: PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizatori nisu odgovorni, odnosno koje nisu mogli predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem objave na službenim stranicama Organizatora.

 

Više informacija:

Agencija za mobilnost i programe Europske Unije